Lorazepam

kr617.31
kr1172.88
kr1759.32
kr2222.30

Vad är Lorazepam

Lorazepam är ett receptbelagt läkemedel som tillhör bensodiazepinklassen av läkemedel, känt för sina lugnande, ångestdämpande och antikonvulsiva egenskaper. Det marknadsförs vanligtvis under varumärket Ativan. Läkare ordinerar Lorazepam för att behandla ångestsyndrom, panikattacker, sömnlöshet och ibland som premedicinering före medicinska eller tandläkaringrepp. Det fungerar genom att förstärka effekten av gamma-aminosmörsyra (GABA), en signalsubstans som hämmar hjärnans aktivitet, vilket resulterar i en lugnande effekt. Även om det är effektivt, kan Lorazepam vara vanebildande och har potentiella biverkningar, såsom dåsighet, yrsel och beroende. Långvarig användning avråds i allmänhet på grund av risker för tolerans och abstinens.

Användning av Lorazepam

Lorazepam har flera medicinska användningsområden på grund av dess lugnande, ångestdämpande (ångestdämpande) och antikonvulsiva egenskaper. Några vanliga användningsområden för Lorazepam inkluderar:

 • Ångestsyndrom: Lorazepam ordineras ofta för att hantera symtom på generaliserat ångestsyndrom (GAD) och andra ångestrelaterade tillstånd.
  Panikattacker: Det kan hjälpa till att lindra panikattacker och akuta ångestepisoder genom att ge en lugnande effekt.
 • Sömnlöshet: Lorazepam ordineras ibland för korttidsbehandling av sömnlöshet, särskilt när ångest eller stress är den underliggande orsaken.
 • Preoperativ sedering: Lorazepam kan användas som premedicinering för att minska ångest och framkalla sedering före operation eller invasiva medicinska procedurer.
 • Status epilepticus: Det används för att behandla svåra, långvariga anfall, känd som status epilepticus, som en akut behandling.
 • Alkoholabstinens: Lorazepam kan ordineras för att hjälpa till att hantera symtom på alkoholabstinens, såsom agitation och kramper.
 • Illamående och kräkningar orsakade av kemoterapi: Det kan användas tillsammans med andra mediciner för att förebygga eller lindra illamående och kräkningar hos patienter som genomgår kemoterapi.

Det är viktigt att notera att Lorazepam endast ska användas under överinseende av en sjukvårdspersonal, eftersom det kan vara vanebildande och kan orsaka biverkningar eller interagera med andra mediciner.

Försiktighetsåtgärder och varning

När du använder Lorazepam är det viktigt att vara medveten om flera försiktighetsåtgärder och varningar för att säkerställa säker och effektiv användning:

 • Allergier: Informera din läkare om du är allergisk mot Lorazepam, andra bensodiazepiner eller någon av ingredienserna i medicinen. Allergiska reaktioner kan innefatta utslag, klåda, svullnad och andningssvårigheter.
 • Medicinska tillstånd: Avslöja eventuella medicinska tillstånd för din läkare, såsom lever- eller njursjukdom, lungproblem, glaukom, depression eller en historia av missbruk, eftersom dessa kan påverka lämpligheten eller doseringen av Lorazepam.
 • Läkemedelsinteraktioner: Lorazepam kan interagera med andra mediciner, inklusive opioider, antidepressiva medel, antipsykotika, antihistaminer och alkohol. Informera din läkare om alla mediciner du tar, inklusive receptbelagda, receptfria och växtbaserade produkter.
 • Graviditet och amning: Lorazepam kan skada ett ofött barn, så informera din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Det kan också passera över i bröstmjölken och påverka ett ammande spädbarn, så diskutera riskerna och fördelarna med din läkare om du ammar.
 • Dåsighet och försämrad koordination: Lorazepam kan orsaka dåsighet, yrsel och försämrad koordination. Undvik att köra bil eller använda tunga maskiner tills du vet hur medicinen påverkar dig.
 • Beroende och abstinens: Långvarig användning av Lorazepam kan leda till beroende och abstinenssymptom om medicineringen avbryts abrupt. Följ din läkares instruktioner för att minska medicineringen för att minimera abstinensrisker.
 • Äldre patienter: Äldre vuxna kan vara mer känsliga för biverkningar av Lorazepam, såsom dåsighet och försämrad koordination, vilket ökar risken för fall. Lägre doser kan behövas för denna population.
 • Självmordsrisk: Bensodiazepiner, inklusive Lorazepam, kan öka risken för självmordstankar och självmordsbeteenden. Övervaka eventuella förändringar i humör eller beteende och sök omedelbart medicinsk hjälp om du eller någon du känner upplever självmordstankar.

Följ alltid din läkares anvisningar och receptetikett när du tar Lorazepam, och rådfråga din läkare om du har några problem eller frågor om medicinen.