Klonazepam

kr768.00kr4352.00

Klonazepam. Det är ett läkemedel som oftast används för att behandla ångest, paniksyndrom och vissa typer av epilepsi. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas bensodiazepiner.

Klonazepam fungerar genom att lugna ner nervaktiviteten i hjärnan, vilket kan hjälpa till att lindra känslor av oro eller rädsla. Men precis som alla läkemedel, bör det användas med försiktighet. Det kan vara beroendeframkallande om det tas i höga doser eller under en lång tid.

Biverkningar kan inkludera trötthet, yrsel, förvirring och problem med minnet. Och som med alla läkemedel, ska du prata med din läkare om du upplever något ovanligt.

Om du använt Klonazepam ett tag, är det viktigt att inte sluta ta det plötsligt. Det kan orsaka abstinenssymptom, så du bör alltid rådfråga din läkare om hur du ska sluta ta läkemedlet säkert.

Kom ihåg, din läkare är din bästa resurs när det gäller mediciner. De kan ge dig råd baserat på din specifika situation och behov.

SKU: N/A Category:
Loading...

Description

Variationer av Klonazepam

Visst, det finns olika varianter av Klonazepam tillgängliga på marknaden. Ofta skiljer de sig åt i form av dosering och hur de administreras. Tabletter är den vanligaste formen, men det finns också orala droppar för de som kanske har svårt att svälja piller.

Doseringen varierar beroende på individen och tillståndet som behandlas. Det är viktigt att följa läkarens råd och inte justera doseringen på egen hand.

Klonazepam finns också i olika märken, varav vissa kan ha mindre skillnader i hur de verkar. Men generellt sett har alla samma huvudsakliga verkan – att dämpa nervaktiviteten i hjärnan.

Hur ska Klonazepam tas

Här är några punkter om hur Klonazepam bör konsumeras:

 1. Ta Klonazepam enligt läkares instruktioner. Överträda inte den föreskrivna dosen.
 2.  Läkemedlet kan tas med eller utan mat. Om du upplever illamående kan det hjälpa att ta det med mat.
 3.  Svälj tabletten hel, undvik att tugga eller krossa den.
 4. Om du tar orala droppar, mät doseringen noggrant med den tillhandahållna droppdoseringen.
 5. Försök ta medicinen vid samma tid varje dag för bästa effekt.
 6. Om du missar en dos, ta den så snart du kommer ihåg, om det inte är nästan dags för nästa dos.
 7. Sluta inte ta Klonazepam abrupt utan att först prata med din läkare. Det kan orsaka abstinenssymptom.

Varför ordineras Clonazepam?

Klonazepam föreskrivs vanligtvis av läkare för flera skäl. De mest vanliga inkluderar:

 1. Behandling av ångeststörningar: Klonazepam kan hjälpa till att minska känslorna av oro, rädsla och stress som kommer med ångest.
 2. Kontroll av epileptiska anfall: Det används också för att behandla och förebygga vissa typer av epileptiska anfall.
 3.  Behandling av paniksyndrom: Klonazepam kan hjälpa till att kontrollera symtomen på paniksyndrom, inklusive panikattacker.
 4. Behandling av rörelsestörningar: I vissa fall kan det föreskrivas för behandling av vissa neurologiska rörelsestörningar, som till exempel akatisi.

Det är viktigt att komma ihåg att Klonazepam bör användas enligt läkarens anvisningar och endast för den avsedda behandlingen. Dess effekt kan variera beroende på individen och deras specifika hälsotillstånd.

Vad är ingredienserna

Klonazepam finns i två doser: 0,5 mg och 2 mg tabletter. De aktiva och inaktiva ingredienserna kan variera beroende på tillverkaren, men nedan följer en generell lista över vad de kan innehålla:

Aktiv Ingrediens Inaktiva Ingredienser
Klonazepam Laktos
Magnesiumstearat
Mikrokristallin cellulosa
Maizenastärkelse
Färgämnen (t.ex. E171)

Observera att den specifika formuleringen kan variera beroende på tillverkaren, och några tabletter kan vara färgade med olika färgämnen.

Kemiskt sett är Klonazepam känt som 5-(2-klorfenyl)-7-nitro-1,3-dihydro-1,4-bensodiazepin-2-on. Den kemiska formeln är C15H10ClN3O3.

Instruktioner för Klonazepam Dosering

 

Klonazepam dosering varierar mycket beroende på tillståndet som behandlas, patientens ålder, deras hälsotillstånd och hur de reagerar på behandlingen. Detta är bara en generell guide, och den faktiska doseringen ska alltid fastställas av en läkare. Nedan följer en generell doseringsguide:

Tillstånd Startdos Maxdos per dag
Ångeststörningar 0.25 mg två gånger per dag 4 mg
Paniksyndrom 0.25 mg två gånger per dag 4 mg
Epileptiska anfall 1.5 mg uppdelat i tre doser per dag 20 mg
Rörelsestörningar (Akatisi) Dos baserad på läkares bedömning Dos baserad på läkares bedömning

 

Observera: Doser för barn skiljer sig från de för vuxna och är oftast baserade på vikt. Läkemedlet bör tas med regelbundna intervall, vanligtvis två eller tre gånger om dagen, och det är viktigt att inte missa någon dos.

Kom ihåg, detta är en generell guide. Din egen dos kan variera beroende på en rad faktorer, så du bör alltid följa din läkares anvisningar.

Fördelarna med Klonazepam

Här är några av fördelarna med att använda Klonazepam:

 1.  Lindrar ångest: Klonazepam kan effektivt lindra symtom på ångeststörningar, hjälpa till att minska känslorna av oro och rädsla.
 2.  Kontrollerar epilepsi: Klonazepam används för att behandla vissa typer av epilepsi. Det kan minska frekvensen och svårighetsgraden av anfall.
 3.  Behandlar paniksyndrom: Klonazepam kan bidra till att minska panikattacker och andra symtom på paniksyndrom.
 4.  Bidrar till bättre sömn: På grund av dess lugnande effekter kan Klonazepam ibland hjälpa de som har svårt att sova.
 5. Behandlar rörelsestörningar: I vissa fall kan Klonazepam användas för att behandla specifika neurologiska rörelsestörningar, som akatisi.

Bieffekter

Som alla läkemedel kan Klonazepam orsaka biverkningar, även om alla inte upplever dem. De vanligaste biverkningarna inkluderar:

 • Trötthet eller sömnighet: Detta är vanligt, särskilt när du börjar ta läkemedlet.
 • Svårigheter med koordination eller balans: Detta kan göra det svårt att utföra uppgifter som kräver precision, till exempel att köra bil.
 • Minskad koncentrationsförmåga: Du kan ha svårt att koncentrera dig eller uppleva förvirring.
 •  Förändringar i sexlust eller sexuell förmåga: Vissa människor upplever detta när de tar Klonazepam.
 • 5. Minnesproblem: Detta kan särskilt påverka korttidsminnet.

Mer allvarliga biverkningar, även om de är mindre vanliga, kan inkludera:

 •  Andningsproblem: Klonazepam kan sakta ner andningen, vilket kan vara problematiskt för människor med redan existerande andningsproblem.
 • Humörsvängningar, tankar på självmord eller skada sig själv: Om du upplever dessa symtom ska du omedelbart kontakta en läkare.
 • Allvarliga allergiska reaktioner: Dessa kan inkludera svårigheter att andas, nässelfeber och svullnad i ansiktet eller tungan.

Kom ihåg att om du upplever någon allvarlig eller oroande biverkning ska du omedelbart söka medicinsk hjälp.

Administration och interaktion

När det gäller administrering av Klonazepam, bör läkemedlet tas som din läkare har föreskrivit. Överskrid inte den rekommenderade dosen och sluta inte plötsligt med läkemedlet utan att först prata med din läkare, eftersom detta kan leda till abstinenssymptom.

Klonazepam kan interagera med en rad andra läkemedel, vilket kan förändra hur dina läkemedel fungerar eller öka din risk för allvarliga biverkningar. Några exempel på läkemedel som kan interagera med Klonazepam inkluderar:

 1.  Andra bensodiazepiner eller sömntabletter.
 2. Vissa smärtstillande medel, inklusive opioider.
 3. Vissa antidepressiva och antipsykotiska läkemedel.
 4. Läkemedel som används för att behandla svampinfektioner, som ketoconazol och itraconazol.
 5. Vissa antiepileptika, som fenobarbital och fenytoin.

Detta är inte en komplett lista, och det finns många andra läkemedel och ämnen (inklusive alkohol) som kan interagera med Klonazepam. Det är därför viktigt att du alltid berättar för din läkare om alla läkemedel du tar, inklusive receptfria läkemedel, naturläkemedel och vitaminer.

Lagring

För att säkerställa att Klonazepam behåller sin effektivitet och säkerhet, bör det förvaras på rätt sätt. Här är några grundläggande regler för förvaring av detta läkemedel:

 • Förvara Klonazepam vid rumstemperatur, borta från direkt ljus och fukt. Idealtemperaturen ligger vanligtvis mellan 15 och 30 grader Celsius.
 • Håll läkemedlet utom räckhåll för barn och husdjur.
 • Kasta ut gamla eller utgångna tabletter på ett säkert sätt. Det är bäst att returnera dem till ett apotek för säker bortskaffning.
 • Förvara inte Klonazepam i badrummet. Fukt kan skada medicinen.
 • Behåll läkemedlet i originalförpackningen tills det är dags att ta det. Försök inte att flytta tabletterna till andra behållare.
 • Inte förvara några mediciner i handsfacket på din bil eller lämna dem i direkt solljus.

Kom ihåg att korrekt förvaring av läkemedel hjälper till att skydda dem från skada och hjälper till att hålla dem effektiva.

Additional information

clonazepam 2mg

30, 60, 90, 120, 150, 180, 2OO

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Klonazepam”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Current products

Select your currency
SEK Swedish krona
EUR Euro