Pregabalin

768.004352.00

Vad är Pregabalin?

Pregabalin är ett receptbelagt lakemedel klassificerat som antingen antikonvulsivt eller antiepileptiskt lakemedel, som oftast används för att behandla neuropatisk smarta, epilepsi och generaliserat ångestsyndrom (GAD). Pregabalin verkar genom att hämma vissa signalsubstanser som glutamat, substans P och kalcitoninrelaterad peptid, som hjälper till att minska hjärnvågssignaler och fall samtidigt som den stabiliserar överaktiv nervaktivitet som är förknippad med GAD. Pregabalin måste tas oralt så följ alla instruktioner från din vårdgivare för att säkerställa effektiv och säker behandling – möjliga biverkningar inkluderar sömnighet, dasheitet & viktokning.

SKU: N/A Category:
Loading...

Description

Använder du Pregabalin?

Pregabalin är ett mångsidigt läkemedel med olika användningsområden, främst för behandling av neurologiska och psykiatriska störningar. Några vanliga användningsområden för pregabalin inkluderar:

Neuropatisk smärta: Pregabalin ordineras ofta för att behandla olika typer av neuropatisk smärta, inklusive diabetisk perifer neuropati, postherpetisk neuralgi (smärta efter bältros) och smärta i samband med ryggmärgsskada eller fibromyalgi.

Epilepsi: Pregabalin används som tilläggsbehandling för partiella anfall hos vuxna med epilepsi, vilket betyder att det används i kombination med andra antiepileptika för att hjälpa till att kontrollera anfall.

Generaliserat ångestsyndrom (GAD): Pregabalin kan hjälpa till att hantera symptomen på GAD, en psykisk sjukdom som kännetecknas av överdriven och ihållande oro, rastlöshet och koncentrationssvårigheter.

Restless legs syndrome (RLS): I vissa fall kan pregabalin användas off-label för att behandla RLS, en neurologisk störning som orsakar en oemotståndlig lust att röra benen, särskilt under vila eller på natten.

Andra off-label användningar: Vissa vårdgivare kan ordinera pregabalin för andra off-label ändamål, såsom att hantera symtomen på vissa andra ångestsyndrom, kroniska smärttillstånd eller till och med alkoholabstinens. Dessa användningar är dock inte godkända av tillsynsmyndigheter och kan baseras på begränsade bevis.

Det är viktigt att notera att pregabalin endast ska användas under ledning av en sjukvårdspersonal och enligt de föreskrivna instruktionerna. Läkemedlet medför risk för beroende, beroende och olika biverkningar, vilket bör beaktas vid bedömning av dess lämplighet för ett visst tillstånd.

Pregabalin försiktighetsåtgärder och varning

När du använder pregabalin är det viktigt att överväga olika försiktighetsåtgärder och varningar för att säkerställa säker och effektiv behandling. Några viktiga punkter att tänka på inkluderar:

Allergier: Informera din vårdgivare om du har några allergier eller har haft en allergisk reaktion mot pregabalin eller någon av dess ingredienser. Symtom på en allergisk reaktion kan vara utslag, klåda, svullnad, andningssvårigheter eller yrsel.

Läkemedelsinteraktioner: Pregabalin kan interagera med andra mediciner, vilket kan leda till ökade biverkningar eller minskad effektivitet. Informera din vårdgivare om alla receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och kosttillskott du för närvarande tar.

Medicinska tillstånd: Vissa medicinska tillstånd kan påverka din förmåga att säkert använda pregabalin. Informera din vårdgivare om din medicinska historia, särskilt om du har hjärtproblem, njurproblem eller en historia av psykiska störningar.

Graviditet och amning: Säkerheten för pregabalin under graviditet är inte väletablerad. Informera din vårdgivare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Pregabalin ska endast användas under graviditet om de potentiella fördelarna överväger riskerna. Dessutom går pregabalin över i bröstmjölk, så rådfråga din läkare innan du använder detta läkemedel medan du ammar.

Dåsighet och yrsel: Pregabalin kan orsaka dåsighet och yrsel. Undvik att använda maskiner, köra bil eller utföra andra uppgifter som kräver vakenhet tills du vet hur medicinen påverkar dig.

Självmordstankar och självmordsbeteende: Antiepileptika, inklusive pregabalin, kan öka risken för självmordstankar och självmordsbeteende. Övervaka eventuella förändringar i humör eller beteende och rapportera omedelbart alla tecken på självmordstankar eller handlingar till din vårdgivare.

Beroende och abstinens: Långvarig användning av pregabalin kan leda till fysiskt och psykiskt beroende. Sluta inte ta denna medicin abrupt, eftersom det kan leda till abstinenssymptom. Arbeta med din vårdgivare för att utveckla en gradvis nedtrappningsplan om du behöver avbryta pregabalinbehandlingen.

Dessa försiktighetsåtgärder och varningar är inte uttömmande, och det är viktigt att följa din vårdgivares råd och rekommendationer när du använder pregabalin

Additional information

Pregabalin 300mg

30, 60, 90, 120, 150, 180, 2OO

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pregabalin”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Current products

Select your currency
EUR Euro