Zopiklon

kr614.40kr3840.00

Vad är zopiklon?

Zopiklon är ett receptbelagt läkemedel som klassificeras som ett icke-bensodiazepin-sömnmedel eller “Z-läkemedel”. Det används främst för korttidsbehandling av sömnlöshet, vilket hjälper individer att somna snabbare och sova hela natten. Zopiklon verkar genom att modulera verkan av signalsubstansen GABA i hjärnan, vilket resulterar i en lugnande effekt på det centrala nervsystemet. Det tas vanligtvis oralt i tablettform, och dess användning bör begränsas till korta perioder (vanligtvis upp till två veckor) för att minimera risken för beroende eller andra negativa effekter. Vanliga biverkningar inkluderar dåsighet, yrsel och en metallsmak i munnen.

SKU: N/A Category:
Loading...

Description

Användning av Zopiklon?

Zopiklon används främst för kortsiktig behandling av sömnlöshet. Dess huvudsakliga användningsområden inkluderar:

Svårigheter att somna: Zopiklon kan hjälpa individer som har svårt att somna genom att minska tiden det tar att glida av.

Frekventa uppvaknanden eller svårigheter att sova: Zopiklon kan hjälpa till att upprätthålla oavbruten sömn genom att minimera uppvaknanden på natten och förbättra sömnkvaliteten.

Tillfällig sömnlöshet: Zopiklon är användbart för att hantera tillfälliga sömnstörningar, såsom de som orsakas av stress, jetlag eller förändringar i sömnschemat.

Det är viktigt att notera att zopiklon är avsett för kortvarig användning, vanligtvis upp till två veckor, för att minska risken för beroende, tolerans och andra biverkningar. Långvarig användning bör undvikas, och det är viktigt att följa din vårdgivares råd och rekommendationer när du använder zopiklon.

Zopiklon försiktighetsåtgärder och varning

När du använder zopiklon är det avgörande att överväga olika försiktighetsåtgärder och varningar för att säkerställa säker och effektiv behandling. Några viktiga punkter att tänka på inkluderar:

Allergier: Informera din vårdgivare om du har några allergier eller har haft en allergisk reaktion mot zopiklon eller liknande mediciner. Symtom på en allergisk reaktion kan vara utslag, klåda, svullnad, andningssvårigheter eller yrsel.

Läkemedelsinteraktioner: Zopiklon kan interagera med andra mediciner, vilket kan leda till ökade biverkningar eller minskad effektivitet. Informera din vårdgivare om alla receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och kosttillskott du för närvarande tar.

Medicinska tillstånd: Vissa medicinska tillstånd kan påverka din förmåga att säkert använda zopiklon. Informera din vårdgivare om din medicinska historia, särskilt om du har lever- eller njurproblem, andningsproblem eller en historia av psykiska störningar.

Graviditet och amning: Säkerheten för zopiklon under graviditet är inte väletablerad. Informera din vårdgivare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Zopiklon ska endast användas under graviditet om de potentiella fördelarna överväger riskerna. Dessutom kan zopiklon passera över i bröstmjölk, så rådgör med din läkare innan du använder detta läkemedel medan du ammar.

Dåsighet och yrsel: Zopiklon kan orsaka dåsighet och yrsel. Undvik att använda maskiner, köra bil eller utföra andra uppgifter som kräver vakenhet tills du vet hur medicinen påverkar dig.

Beroende och abstinens: Långvarig användning av zopiklon kan leda till fysiskt och psykiskt beroende. Sluta inte ta denna medicin abrupt, eftersom det kan leda till abstinenssymptom. Arbeta med din vårdgivare för att utveckla en gradvis nedtrappningsplan om du behöver avbryta behandlingen med zopiklon.

Korttidsanvändning: Zopiklon är avsedd för korttidsanvändning, vanligtvis upp till två veckor, för att minimera risken för beroende, tolerans och andra biverkningar. Långvarig användning bör undvikas.

Dessa försiktighetsåtgärder och varningar är inte uttömmande, och det är viktigt att följa din vårdgivares råd och rekommendationer när du använder zopiclone.zopiclone.

Additional information

Zopiclone 7.5mg

30, 60, 90, 120, 150, 180, 2OO

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Zopiklon”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Current products

Select your currency
SEK Swedish krona
EUR Euro